Edukacija Atlas Specijaliste

Da bi ste pristupili edukaciji AtlasRelaX metode jedini je uslov da ste po struci doktor medicine, zatim trebate popuniti upitnik ispod ovoga teksta, na koji ćete dobiti odgovor u najkraćem mogućem roku.

Vaš AtlasRelaX